Klub realizuje swój cel w szczególności przez: angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Sport dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną to jedna z form rewalidacji. Poprzez udział w zajęciach młodzież rozwija sprawność fizyczną, kształtuje umiejętność pracy w grupie, nawyk panowania nad emocjami. Uczy się zasad fair play. Uczniowie zyskują wiarę we własne siły i umiejętności, aktywnie wykorzystują czas wolny.

Klub jest organizatorem mistrzostw szkoły w tenisie stołowym, w unihokeju, piłce nożnej oraz szkolnych rozgrywek w warcaby.

Od lat uczestnicy klubu zdobywają czołowe miejsca w różnych imprezach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i na arenach światowych.

Każde osiągnięcie sportowe jest nagradzane i doceniane za włożony trud i godne reprezentowanie klubu uczniowskiego oraz szkoły.
kliknij aby powiększyć
HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEKCJI PŁYWANIA

SOSW- OSTRZESZÓW


Dzień tygodnia

Godzina

Uczniowie

Poniedziałek

10.30- 11.30

Gimnazjum

Poniedziałek

12.30 – 13.13

ZSZ

Środa  

19.30- 20.30

wychowankowie Internatu

       


Zajęcia są finansowane ze środków

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI WARSZAWA


Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dofinansowaniu sportu osób niepełnosprawnych – uczniowie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie mogą kontynuować zajęcia z pływania również w roku szkolnym 2015/2016 począwszy od września do końca listopada, a następnie od marca do czerwca.

Zajęcia prowadzi instruktor pływania pan Piotr Wieja na krytej pływalni „OCEANIK” w Ostrzeszowie przy ul. Kąpielowej 5. W zajęciach uczestniczy 16 uczniów Gimnazjum i 11 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 10 wychowanków Internatu.


Za otrzymane środki

Oddział Wielkopolski Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”

Dziękuje

Ministerstwu  Sportu i Turystyki

kliknij aby powiększyć


Zajecia na basenie - wychowankowie Internatu
kliknij aby powiększyć