Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


Spotkania członków koła odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Celem działalności koła jest zapoznanie uczniów z wybranymi przepisami ruchu drogowego i utrwalanie wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności.

Zajęcia obejmują swym zakresem tematykę związaną z poznawaniem przepisów drogowych, dotyczących zachowań pieszych i rowerzystów w ruchu ulicznym oraz konserwacje i budowę roweru.

Podczas zajęć uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne z jazdy na rowerze. Największy nacisk kładzie się na wykonywanie manewru warunkowego skrętu w lewo oraz umiejętności bezpiecznego włączania się do ruchu.


kliknij aby powiększyćKoło przygotowujące do zdobycia karty rowerowej


Zajęcia koła odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy chcą w przyszłości zdobyć kartę rowerową, aby móc samodzielnie i bezpiecznie poruszać się rowerem w ruchu ulicznym. Tematyka zajęć dotyczy poznania: budowy roweru, jego prawidłowego wyposażenia, podstawowych przepisów obowiązujących rowerzystę, znaków drogowych, poznania przyczyn wypadków oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Na zajęciach kształtuje się umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji. Zajęcia są realizowane teoretycznie i praktycznie.
kliknij aby powiększyć